Антонінська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Дата: 29.11.2023 11:08
Кількість переглядів: 96

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики та
Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох
років з дня набрання чинності цією постановою експериментального
проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо
удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що додається.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Пенсійному фонду України забезпечити:
1) технічну можливість збирання, обробки, передачі, зберігання
інформації про осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, та
формування заяви про призначення та надання житлової субсидії та
декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням
житлової субсидії, за формами, встановленими додатками 1 і 2 до
Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. No 848 “Про

2

спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р.,
No 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., No 5, ст. 178; 2019 р., No 69,
ст. 2390; 2021 р., No 91, ст. 5880; 2022 р., No 80, ст. 4826), засобами
веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, у тому числі
мобільного додатка Пенсійного фонду, та її застосування відповідно до
затвердженого цією постановою Порядку;
2) надання щомісяця Міністерству фінансів інформації про
отримувачів житлової субсидії, у тому числі призначеної відповідно до
Порядку, затвердженого цією постановою, для проведення верифікації, та
опрацювання отриманих відповідно до Закону України “Про верифікацію
та моніторинг державних виплат” рекомендацій;
3) технічне доопрацювання веб-порталу електронних послуг
Пенсійного фонду України, у тому числі мобільного додатка Пенсійного
фонду, для забезпечення можливості подання заяви про призначення та
надання житлової субсидії відповідно до Порядку, затвердженого цією
постановою;
4) обробку даних у порядку, визначеному законодавством про захист
персональних даних.
5. Міністерству цифрової трансформації протягом місяця з дня
набрання чинності цією постановою забезпечити технічне доопрацювання
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для забезпечення
можливості подання заяви про призначення та надання житлової субсидії
відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
6. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури,
Міністерству енергетики, Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обласним та
Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям)
разом з органами місцевого самоврядування, управителями
багатоквартирних будинків, виконавцями комунальних послуг, іншими
підприємствами, установами і організаціями, що здійснюють нарахування
плати за житлово-комунальні послуги, нарахування внесків/платежів на
оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних

послуг, інших платежів, визначених Законом України “Про житлово-
комунальні послуги” та договором про надання комунальних послуг

(інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри
нарахування плати за житлово-комунальні послуги, центри муніципальних
систем управління), за запитом Пенсійного фонду України забезпечити
подання протягом п’яти робочих днів інформації/відомостей, необхідних
для призначення житлових субсидій населенню, в електронній формі через
особистий кабінет органу місцевого самоврядування, управителя
багатоквартирних будинків, виконавця комунальних послуг, інших

3

підприємств, установ і організацій, що здійснюють нарахування плати за
житлово-комунальні послуги, нарахування внесків/платежів на оплату
витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг,
інших платежів, визначених Законом України “Про житлово-комунальні

послуги” та договором про надання комунальних послуг (інформаційно-
обчислювальні центри, розрахункові центри, центри нарахування плати за

житлово-комунальні послуги, центри муніципальних систем управління),
на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-
будівельні (житлові) кооперативи, що здійснюють нарахування

внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним
будинком та комунальних послуг, забезпечують подання інформації/
відомостей, необхідних для призначення житлових субсидій населенню, в
електронній формі через особистий кабінет об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку, житлово-будівельного (житлового)
кооперативу на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду
України за наявності технічної можливості. За відсутності такої
можливості інформація/відомості, необхідні для призначення житлових
субсидій населенню, подаються у паперовій формі до територіального
органу Пенсійного фонду України для внесення до засобів веб-порталу
електронних послуг Пенсійного фонду України.
7. Міністерству соціальної політики протягом дії експериментального
проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
інформувати двічі на рік до 10 травня та до 10 листопада Кабінет Міністрів
України про його реалізацію та до 15 квітня 2025 р. подати пропозиції
щодо вдосконалення законодавства у сфері надання житлових субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2023 р. No 601

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту щодо
удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального
проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі —
експериментальний проект).
2. Для призначення житлової субсидії за експериментальним
проектом громадянин України, іноземець та особа без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території України (далі — заявник),
особа якого посвідчується паспортом громадянина України або
тимчасовим посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без
громадянства — паспортним документом іноземця або документом, що
посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове
проживання, посвідченням біженця, посвідченням особи, яка потребує
додаткового захисту, або іншим документом, що підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без громадянства на території України,
крім довідки про звернення за захистом в Україні), подають заяву про
призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом
за формою згідно з додатком (далі — спрощена заява).
Протягом строку дії експериментального проекту спрощені заяви
подаються особисто заявниками:
до органів Пенсійного фонду України, у тому числі у разі надсилання
їх поштовим зв’язком або в електронній формі (через веб-портал
електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток
Пенсійного фонду України);
до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової
адміністрації та посадовими особами центру надання адміністративних
послуг, які передають їх у формі електронної справи протягом трьох
робочих днів з дати їх надходження Пенсійному фонду України;
за наявності технічної можливості в електронній формі засобами
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія).

2

Засобами Порталу Дія спрощені заяви можуть бути подані
громадянами України, іноземцями, які на законних підставах перебувають
на території України, документами, що посвідчують особу яких є паспорт
громадянина України або посвідка на постійне проживання, посвідка на
тимчасове проживання (оформлені виключно із застосуванням засобів
Єдиного державного демографічного реєстру).
Спрощена заява, що за бажанням заявника подається в електронній
формі засобами Порталу Дія, формується у довільній формі та повинна
містити відомості, визначені за формою згідно з додатком.
Спрощена заява, сформована засобами Порталу Дія з накладеним
заявником електронним підписом, що базується на кваліфікованому
сертифікаті електронного підпису, передається засобами Порталу Дія
шляхом електронної інформаційної взаємодії до Пенсійного фонду
України.
Спрощена заява, яка за бажанням заявника подається в електронній
формі з накладенням електронного підпису, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, засобами веб-порталу
електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільного додатка
Пенсійного фонду України, повинна містити відомості, визначені за
формою згідно з додатком.
3. Пенсійний фонд України протягом строку дії експериментального
проекту забезпечує передачу даних спрощених заяв з метою отримання
протягом п’яти робочих днів відомостей про членів домогосподарства
заявника та членів сімей осіб із складу домогосподарства заявника,
необхідних для формування заяви про призначення та надання житлової
субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії (далі — заява та декларація), від:
Мін’юсту — підтвердження даних про заявника та осіб із
складу його домогосподарства, сімейний стан та сімейний
зв’язок (за наявності) з особами домогосподарства (чоловік, дружина,
син/донька/усиновлений/підопічний); перебування в місцях
позбавлення/обмеження волі, застосування заходів забезпечення
кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади),
застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або
тримання під вартою;
ДМС — підтвердження даних про заявника та осіб із складу його
домогосподарства, реквізитів документа, що посвідчує особу/підтверджує
законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території
України, адресу місця проживання;
Адміністрації Держприкордонслужби — підтвердження даних про
заявника та осіб із складу його домогосподарства про перетин державного

3

кордону України або в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію
України через контрольні пункти в’їзду — виїзду;
СБУ, державного підприємства “Український національний центр
розбудови миру” — про перебування в полоні (за наявності технічної
можливості).
Параметри інформаційного обміну між держателями
(адміністраторами) реєстрів (інформаційних систем), зазначених у цьому
пункті, і Пенсійним фондом України визначаються спільним рішенням
суб’єктів такого інформаційного обміну.
4. Органи Пенсійного фонду України з метою встановлення права
домогосподарства заявника на отримання житлової субсидії на підставі
відомостей, отриманих від заявника; інформації, що обробляється в
Єдиному соціальному реєстрі та інших підсистемах Єдиної інформаційної
системи соціальної сфери; інформації, що обробляється в реєстрі
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, автоматизованих системах обробки пенсійної
документації (електронних пенсійних справах); результатів превентивної
верифікації, проведеної Мінфіном відповідно до статті 10 Закону України
“Про верифікацію та моніторинг державних виплат”; інформації за
кожним домогосподарством, наданої протягом п’яти робочих днів
зазначеними у пункті 3 цього Порядку суб’єктами інформаційного обміну;
а також відомостей, поданих протягом п’яти робочих днів управителями
багатоквартирних будинків (далі — управителі); об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними
(житловими) кооперативами (далі — об’єднання); виконавцями
комунальних послуг; іншими підприємствами, установами і організаціями,
що здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги,
нарахування внесків/платежів на оплату витрат на управління
багатоквартирним будинком та комунальних послуг, інших платежів,
визначених Законом України “Про житлово-комунальні послуги” та
договором про надання комунальних послуг (інформаційно-обчислювальні

центри, розрахункові центри, центри нарахування плати за житлово-
комунальні послуги, центри муніципальних систем управління)

(далі — підприємства); відомостей, одержаних із джерел, зазначених у
пунктах 50, 501 Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. No 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
(ЗП України, 1996 р., No 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., No 69,
ст. 2390; 2020 р., No 3, ст. 161) (далі — Положення); протягом 10 робочих
днів перевіряють домогосподарства на їх відповідність вимогам,
передбаченим Положенням, та формують заповнені заяву та декларацію за
кожним домогосподарством.

4

За результатами розгляду спрощеної заяви, сформованих заяви та
декларації, зазначених в абзаці першому цього пункту, та визначення
розміру житлової субсидії орган Пенсійного фонду України приймає
рішення про призначення житлової субсидії або про відмову у призначенні
житлової субсидії.
У разі неподання протягом встановленого цим Порядком строку або
відсутності інформації, необхідної для заповнення заяви та декларації, або
розрахунку розміру житлової субсидії, орган Пенсійного фонду України
приймає рішення про призначення житлової субсидії або про відмову у
призначенні житлової субсидії на підставі наявних відомостей із джерел,
передбачених абзацом першим цього пункту.
5. Про прийняте рішення, встановлений розмір житлової субсидії (у
разі призначення житлової субсидії), причини відмови і порядок
оскарження прийнятого рішення орган Пенсійного фонду України
протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє:

через особистий електронний кабінет застрахованої особи на веб-
порталі електронних послуг Пенсійного фонду України — заявнику, який

подав спрощену заявою засобами веб-порталу електронних послуг
Пенсійного фонду України;
через мобільний додаток Пенсійного фонду України — заявнику, який
подав спрощену заяву засобами мобільного додатка Пенсійного фонду
України;
засобами Порталу Дія — заявнику, який подав спрощену заяву
засобами Порталу Дія;
на адресу електронної пошти — заявнику, який подав спрощену заяву
в паперовій формі.
Відповідне повідомлення надсилається разом із сформованими
органом Пенсійного фонду України заявою та декларацією.
6. У разі прийняття органом Пенсійного фонду України рішення про
призначення житлової субсидії сформовані органом Пенсійного фонду
України заява та декларація за таким домогосподарством вважаються
остаточними, поданими і надсилаються для формування виплатних
документів.
У разі прийняття органом Пенсійного фонду України рішення про
відмову в призначенні житлової субсидії заявник протягом 14 календарних
днів з дня повідомлення йому про прийняте рішення може подати (у тому
числі в електронній формі за наявності технічної можливості засобами
Порталу Дія, засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду
України, засобами мобільного додатка Пенсійного фонду України, у яких
протягом цього строку заява та декларація є доступними для перегляду та
редагування) виправлені заяву та декларацію, в тому числі долучивши до
них копії (скановані копії) документів, що можуть доповнити, спростувати

5

або актуалізувати відомості, внесені до заяви та декларації (далі —
додаткові документи).
У разі смерті особи, інформацію про яку включено до декларації,
заявник у графі “Примітка” декларації зазначає відомості про дату смерті
такої особи шляхом проставлення запису “Помер (померла), дата”.
У разі виїзду за кордон особи, інформацію про яку включено до
декларації, заявник у графі “Примітка” декларації зазначає відомості про
дату перетинання державного кордону такою особою шляхом
проставлення запису “За кордон, дата”.
У разі коли заявник протягом 14 календарних днів не здійснив
редагування отриманих від Пенсійного фонду України заяви та/або
декларації та/або не долучив додаткові документи, вважається, що заявник
погодився з рішенням органу Пенсійного фонду України про відмову у
призначенні житлової субсидії.
У такому разі нову спрощену заяву може бути подано у кварталі, що
настає за кварталом, в якому зафіксовано відмову у призначенні житлової
субсидії.
У разі коли заявник протягом 14 календарних днів здійснив
редагування отриманих від Пенсійного фонду України заяви та/або
декларації та/або долучив додаткові документи, то виправлені заява та
декларація, підписані особисто (у разі подання в паперовій формі) або з
накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому
сертифікаті електронного підпису (у разі подання в електронній формі за

наявності технічної можливості засобами Порталу Дія, засобами веб-
порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, засобами

мобільного додатка Пенсійного фонду України), подаються заявником до
органу Пенсійного фонду України у той самий спосіб, що і спрощена
заява.
Виправлені заява та декларація, скановані копії офіційних документів
(за наявності), сформовані засобами Порталу Дія з накладенням заявником
електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, передаються засобами Порталу Дія шляхом
електронної інформаційної взаємодії до Пенсійного фонду України.
7. У разі надходження до Пенсійного фонду України виправлених
заявником протягом 14 календарних днів заяви та декларації або
доповнених відомостями чи копіями/сканованими копіями додаткових
документів орган Пенсійного фонду України перед прийняттям рішення
про призначення/відмову в призначенні житлової субсидії протягом
п’яти робочих днів перевіряє надані відомості, у тому числі шляхом
надсилання запитів зазначеним у пункті 3 цього Порядку суб’єктам
інформаційного обміну та/або в інформаційно-аналітичну платформу
електронної верифікації та моніторингу Мінфіну, на відповідність

6

повідомленої громадянами інформації даним, що обробляються стосовно
нього. Про рішення, прийняте за результатами перевірки, у тому числі
передбаченої статтею 10 Закону України “Про верифікацію та моніторинг
державних виплат”, орган Пенсійного фонду України інформує заявника у
порядку, встановленому пунктом 5 цього Порядку. Повторне редагування
заяви/декларації заявникам не допускається.
8. Заява та декларація за бажанням заявника, а також у разі відмови у
призначенні житлової субсидії за експериментальним проектом може бути
заповнена самостійно заявником та подана органам Пенсійного фонду
України у спосіб, передбачений пунктами 9 та 43 Положення.
9. У разі виявлення, зокрема за результатами верифікації та
моніторингу державних виплат відповідно до Закону України “Про
верифікацію та моніторинг державних виплат”, обставин, зазначених у
пункті 90 Положення, настання, у тому числі під час отримання житлової
субсидії, умов, зазначених у підпунктах 2, 4, 8—10 пункту 14 Положення,
фактів зазначення у заяві та/або декларації недостовірних даних або
невідповідностей, що вплинуло на встановлення права на житлову
субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення
житлової субсидії, надання житлової субсидії припиняється з місяця, що
настає за місяцем одержання таких відомостей та проведення у строк, що
не перевищує 15 робочих днів, органом Пенсійного фонду України
додаткової перевірки цих відомостей, зокрема, отримання підтвердження
достовірності відомостей від заявника.
Надання житлової субсидії у випадку, зазначеному в абзаці першому
цього пункту, не припиняється, якщо відомості, що містяться в наданих
заявником додаткових документах, підтверджено перевіркою.
10. У разі ненадання управителями, виконавцями комунальних
послуг, підприємствами, об’єднаннями інформації про нараховану

споживачеві плату, у тому числі про розмір цін і тарифів на житлово-
комунальні послуги, розмір внесків/платежів на оплату витрат на

управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги, розмір
інших платежів, передбачених Законом України “Про житлово-комунальні
послуги” та договором з виконавцем комунальної послуги, перелік
установленого газо- або електрообладнання в житловому приміщенні
(стаціонарні електроплити, електроопалювальні установки, газові
водонагрівальні прилади), вид лічильника електричної енергії, вид
споживання (газова плита із зазначенням наявності та/або відсутності
централізованого гарячого водопостачання, газова плита із зазначенням
наявності газового водонагрівача, індивідуального опалення із
зазначенням розміру опалювальної площі), суму простроченої понад три
місяці (на дату подання такої інформації) заборгованості, строк позовної
давності якої не минув, номер договору реструктуризації такої
заборгованості (за наявності) та строк його дії або номер ухвали суду про

7

відкриття провадження у справі щодо оскарження заборгованості (за
наявності), протягом п’яти робочих днів, передбачених на опрацювання
спрощеної заяви, житлова субсидія на відповідний вид комунальної
послуги не призначається, про що орган Пенсійного фонду України
інформує заявника у порядку, встановленому пунктом 5 цього Порядку, з
пропозицією самостійно заповнити та подати заяву та декларацію.
Розгляд самостійно заповнених громадянами заяв та декларацій та
інформування заявників про прийняте рішення здійснюються у порядку,
передбаченому Положенням, з урахуванням цього Порядку.
11. Пенсійний фонд України на підставі інформації, що обробляється
в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, автоматизованих системах обробки
пенсійної документації (електронних пенсійних справах), інформації, що
обробляється в Єдиному державному демографічному реєстрі, Єдиному
державному реєстрі територіальних громад, Єдиному соціальному реєстрі,
а також відомостей, необхідних для групування складу домогосподарства
та визначення доходів і видатків на житлово-комунальні послуги,
отриманих з публічних електронних реєстрів, інформаційних систем,
інформаційно-комунікаційних систем, зазначених у пунктах 50, 501
Положення, а також поданих управителями, об’єднаннями, виконавцями
комунальних послуг і підприємствами, виявляє щокварталу
домогосподарства громадян України, іноземців та осіб без громадянства,
які на законних підставах перебувають на території України, які
потенційно можуть отримувати житлові субсидії відповідно до пунктів 4
та 5 Положення, з метою інформування таких домогосподарств про
можливість отримання житлової субсидії у порядку, встановленому цим
Порядком.
У разі виявлення таких домогосподарств Пенсійний фонд України
засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України,
засобами мобільного додатка Пенсійного фонду України (за наявності
технічної можливості) протягом трьох робочих днів з дня виявлення
надсилає їм повідомлення з пропозицією звернутися із спрощеною заявою
до органів Пенсійного фонду України у порядку, встановленому пунктом 2
цього Порядку.
У разі наявності технічної можливості передачі від Пенсійного фонду
України до Мінцифри відомостей щодо домогосподарств, які потенційно
мають право на отримання житлової субсидії, та можливості надсилання
засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка
Порталу Дія (Дія) та/або на адресу електронної пошти, особам із складу
таких домогосподарств надсилається повідомлення з пропозицією
звернутися із спрощеною заявою до органів Пенсійного фонду України у
порядку, встановленому пунктом 2 цього Порядку.
Таке повідомлення не надсилається домогосподарствам, яким
призначено житлову субсидію.

8

Розгляд органами Пенсійного фонду України спрощених заяв,
прийняття рішення про призначення або відмову у призначенні житлової
субсидії, інформування заявника здійснюються у порядку, встановленому
пунктами 3—10 цього Порядку.
12. З метою підтримання інформації в актуальному стані протягом дії
експериментального проекту:
Пенсійним фондом України щокварталу у порядку, встановленому
абзацом першим пункту 11 цього Порядку, здійснюється виявлення
домогосподарств громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які
на законних підставах перебувають на території України, які потенційно
можуть отримувати житлові субсидії відповідно до пункту 5 Положення,
які не перебувають на обліку як отримувачі житлової субсидії і яких
жодного разу не було поінформовано про можливість отримання житлової
субсидії у порядку, встановленому цим Порядком, та забезпечення
надання щомісяця Мінфіну інформації про отримувачів житлової субсидії
для проведення верифікації та опрацювання отриманих відповідно до
Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”
рекомендацій;
управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг,
підприємствами щокварталу в електронній формі через особистий кабінет
управителя, об’єднання, виконавця комунальних послуг, підприємства на
веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України надається
інформація про зміни в переліку житлово-комунальних послуг, умов їх
надання, зміну цін і тарифів на них; зміни управителя, виконавця
комунальних послуг, створення об’єднання; щодо поточних отримувачів
житлових субсидій та домогосподарств, які потенційно можуть
отримувати житлової субсидії;
Мінфіном щомісяця надаються рекомендації відповідно до Закону
України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.
13. Якщо заявником подано одночасно спрощену заяву (виправлені
заявником заяву та/або декларацію, сформовані Пенсійним фондом
України у порядку, встановленому цим Порядком) та/або самостійно
заповнені заяву та декларацію у спосіб, передбачені Положенням та цим
Порядком, за відсутності розбіжностей повідомлених у них даних
приймаються заява та декларація, дата подання яких була зафіксована
раніше. Якщо повідомлені дані мають розбіжності, приймаються заява та
декларація, дата подання яких була зафіксована пізніше.
14. Розрахунок та перерахунок розміру житлової субсидії, призначеної
згідно з цим Порядком, призначення на наступний період для
домогосподарств, які отримували житлову субсидію, призначену
відповідно до цього Порядку, а також інформування одержувачами
житлових субсидій про виникнення обставин, що впливають на визначення
права на призначення субсидії або її розмір, здійснюється відповідно до
Положення.

9

15. Інформація про осіб із складу домогосподарства та членів сімей
осіб із складу домогосподарства, зібрана Пенсійним фондом України в
процесі реалізації експериментального проекту, вноситься до Єдиного
соціального реєстру. Інформація про призначені житлові субсидії
вноситься Пенсійним фондом України до відповідної підсистеми Єдиного
соціального реєстру. Порядок та параметри інформаційного обміну між
Мінсоцполітики і Пенсійним фондом України в рамках реалізації
експериментального проекту визначаються спільним рішенням суб’єктів
такого інформаційного обміну.
16. Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком,
здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з
дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”,
“Про захист персональних даних”, “Про публічні електронні реєстри”,
“Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з
використанням системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія
суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням
інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них
відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою
відповідністю за результатами державної експертизи в порядку,
встановленому законодавством.
Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної
взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів
(сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію,
укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та
інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 вересня 2016 р. No 606 “Деякі питання електронної взаємодії
електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р.,
No 73, ст. 2455; 2021 р., No 52, ст. 3216; 2023 р., No 11, ст. 721),
відповідними протоколами щодо обміну інформацією.
17. Збір, реєстрація, накопичення, використання, зберігання та
здійснення інших дій з персональними даними, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем, здійснюється з
дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” та “Про захист
персональних даних”.
18. Положення цього Порядку не обмежують можливість громадян
щодо звернення за призначенням житлової субсидії/отримання житлової
субсидії (в тому числі на наступний період), а також звернення із заявою
про припинення її надання у порядку, встановленому Положенням.

_____________________

Додаток
до Порядку

ЗАЯВА

про призначення та надання житлової субсидії
за експериментальним проектом

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення
громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства —
паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без
громадянства, посвідка на постійне/тимчасове проживання, посвідчення
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший
документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України, крім довідки про звернення за
захистом в Україні) (підкреслити необхідне):
серія (за наявності) _______ No ____________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків __________
________________________________________________________________
(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та

номером паспорта)

дата народження ____________________________________________
та особи, які входять до складу домогосподарства, і члени їх сімей:

Прізвище,
власне ім’я,
по батькові
(за наявності)

Серія (за наявності) та номер паспорта
громадянина України або свідоцтва про
народження, або тимчасового посвідчення
громадянина України (для іноземців та осіб без
громадянства — паспортного документа
іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства, посвідки на постійне/тимчасове
проживання, посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту, або
іншого документа, що підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України, крім
довідки про звернення за захистом в Україні)

Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків або серія
(за наявності) та
номер паспорта
громадянина
України (для осіб,
які мають відмітку
в паспорті про
право здійснювати
платежі за його
серією та номером)

Дата
народження

просимо:
- призначити житлову субсидію на житлово-комунальні послуги,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива (підкреслити необхідне) за зареєстрованим/задекларованим (для

2 Продовження додатка
орендарів та внутрішньо переміщених осіб фактичним) місцем
проживання (підкреслити один обраний варіант) ______________________
(область, район, місто/село/селище,
________________________________________________________________,
вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер квартири (за наявності)
- поінформувати про прийняте рішення із зазначенням відомостей, на
підставі яких воно було прийнято (вибрати необхідне):
електронним повідомленням через веб-портал електронних послуг
Пенсійного фонду України та /або мобільний додаток Пенсійного фонду
України;
засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
електронним листом на адресу електронної пошти

_______________;
виключно у разі подання заяви в паперовій формі: електронним
повідомленням через мобільний застосунок Viber, Telegram, WhatsApp
(підкреслите необхідне) абоненту мобільного номера телефону
+380_____________________
- у разі позитивного рішення прошу кошти житлової субсидії
перераховувати на рахунок, відкритий у _____________________________,

(найменування банку)

номер рахунка (за стандартом IBAN) ____________________________
Я поінформований (поінформована):
що у разі незгоди з рішенням органу Пенсійного фонду України про
відмову у призначенні житлової субсидії або визначеним розміром
житлової субсидії, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час
обміну інформацією із суб’єктами надання інформації, державними
реєстрами чи ресурсами, яку я вважаю некоректною, я самостійно вживаю
заходів для уточнення такої інформації у відповідних першоджерелах або
надання органу Пенсійного фонду України копій підтвердних документів,
що можуть уточнити або спростувати невідомі чи некоректні відомості;
що на уточнення відомостей, на підставі яких проведено призначення
та визначений розмір житлової субсидії, маю 14 календарних днів з дня
отримання електронного листа (повідомлення);
про можливість самостійного заповнення та подання розширеної
версії заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової
субсидії, визначеної в додатках до Положення про порядок призначення
житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. No 848, у разі незгоди з рішенням органу
Пенсійного фонду України про відмову у призначенні житлової субсидії
або визначений розмір житлової субсидії.

3 Продовження додатка
У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка
зобов’язуюся протягом 10 календарних днів письмово повідомити про це
органу Пенсійного фонду України.
У разі оформлення житлової субсидії орендарем за фактичним місцем
проживання до цієї заяви обов’язково долучається договір оренди із
зазначенням адреси орендованого приміщення.

___ ___________ 20__ р. __________________
(підпис)

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2023 р. No 601

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. No 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
(ЗП України, 1996 р., No 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., No 5,
ст. 178; 2019 р., No 69, ст. 2390, No 86, ст. 2897; 2020 р., No 3, ст. 161;
2021 р., No 1, ст. 45, No 37, ст. 2203, No 91, ст. 5880; 2022 р., No 35, ст. 1906,
No 43, ст. 2332, No 80, ст. 4826; 2023 р., No 44, ст. 2343):
1) у пункті 9:
в абзаці дванадцятому:
перше речення після слів “виконавчого органу” доповнити словами
“за зверненням громадянина”;
друге речення виключити;
доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого
змісту:
“За технічної можливості заява громадянина щодо проведення
обстеження матеріально-побутових умов його домогосподарства та/або
фактичного місця проживання і складення відповідного акта передається
органами Пенсійного фонду України виконавчим органам сільської,
селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військовим
адміністраціям.
Для складення акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства/фактичного місця проживання особи на запит
виконавчих органів сільської, селищної, міської ради відповідної
територіальної громади або військових адміністрацій органами Пенсійного
фонду України у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються копії
заяви та декларації такого домогосподарства.
При цьому в акті зазначаються:”.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — дев’ятнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять другим;

2

2) у пункті 14:
підпункт 1 після слів “державного чи місцевого бюджету” доповнити
словами “або коштів благодійних організацій”;
абзац четвертий підпункту 2 після слів “сімейного типу” доповнити
словами і цифрами “, прийомними батьками в прийомних сім’ях, батьками
багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається
субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, а також сімей, до складу яких входить
особа з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та/або особа з
інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, та/або дитина з
інвалідністю підгрупи А, та/або особа з інвалідністю з дитинства I групи
підгрупи А”;
у підпункті 3:
абзац восьмий після слів “Закону України “Про зайнятість населення”
доповнити словами і цифрами “, державна соціальна допомога
малозабезпеченій сім’ї, яку отримує особа, яка втратила працездатність, в
тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою
статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, та не набула страхового стажу, передбаченого зазначеною
статтею, за умови наявності в такої особи не менш як 15 років страхового
стажу”;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
“Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим —
четвертим цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи
яких враховуються під час призначення житлової субсидії, одноосібно
виховують дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю;”;
абзац третій підпункту 8 викласти в такій редакції:
“отриманого у спадщину особою, визначеною в частині першій
статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у
власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в
оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових
умов домогосподарства;”;
3) у пункті 24:
абзац другий викласти в такій редакції:
“До складу домогосподарства включаються всі особи, що
зареєстровані та/або задекларовані в житловому приміщенні (будинку)
(для орендарів, внутрішньо переміщених осіб — особи, які фактично
проживають), крім осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів на
день звернення за призначенням житлової субсидії або день призначення
житлової субсидії, без звернення громадян. На осіб із складу

3

домогосподарства розраховуються соціальні норми житла та соціальні
нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи
враховуються під час призначення житлової субсидії.”;
перше речення абзацу третього після слів “зниклих безвісти”
доповнити словами і цифрами “, або перебувають за кордоном понад
60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії або день
призначення житлової субсидії, без звернення громадян”;
4) друге речення абзацу другого пункту 25 після слів “зниклих
безвісти” доповнити словами і цифрами “, або перебувають за кордоном
понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії або
день призначення житлової субсидії, без звернення громадян”;
5) пункт 36 після слів “але не набула права на пенсійну виплату”
доповнити словами “, державну соціальну допомогу малозабезпеченій
сім’ї”;
6) доповнити Положення пунктом 451

такого змісту:

“451
. Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого
посвідчується паспортом громадянина України або тимчасовим
посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без
громадянства — паспортним документом іноземця або документом, що
посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове
проживання, посвідченням біженця або іншим документом, що
підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства
на території України), протягом дії експериментального проекту, який
реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2023 р. No 601 “Про реалізацію експериментального проекту
щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, може
замість документів, передбачених пунктом 43 цього Положення, подати
спрощену заяву про призначення та надання житлової субсидії у порядку,
встановленому зазначеною постановою.”;
7) пункт 50 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого
змісту:
“навчання особи, у яких обов’язково зазначаються форма навчання,
дата початку та завершення навчання, — МОН у порядку, встановленому
Пенсійним фондом України та МОН;”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий — шістнадцятий вважати відповідно
абзацами п’ятим — сімнадцятим;
8) пункт 501 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого
змісту:
“Єдиного державного реєстру внутрішньо переміщених осіб — про
фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб;

4

Централізованого банку даних з проблем з інвалідності — про
встановлення статусу особи з інвалідністю та групи і підгрупи (за
наявності);
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право
на пільги, — про надання пільг;”.
У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами
десятим і одинадцятим;
9) пункт 51 доповнити абзацом такого змісту:
“Пенсійний фонд України надає Мінфіну відомості, зазначені в
абзацах десятому — дванадцятому пункту 50 цього Положення, необхідні
для здійснення верифікаії житлових субсидій відповідно до Закону
України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.”;
10) абзац третій пункту 78 викласти в такій редакції:
“які отримують житлову субсидію за місцем фактичного проживання
як внутрішньо переміщені особи;”;
11) пункт 90 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
“здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або
розпорядчого акта плати за житлово-комунальні послуги, витрати на
управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги
або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом
за рахунок коштів місцевого бюджету.”.
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
12) у пункті 91 слова “в абзаці дев’ятому” замінити словами “в
абзацах третьому і дев’ятому”;
13) пункт 92 доповнити абзацами такого змісту:
“Перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого
строку її призначення без звернення громадян також здійснюється
уповноваженим органом в березні на березень — квітень та/або серпні на
серпень — вересень у разі зменшення або збільшення середньомісячного
сукупного доходу домогосподарства на понад 50 відсотків.
Для уточнення розміру доходу, з урахуванням якого розраховано
розмір субсидії на опалювальний (неопалювальний) сезон,
середньомісячний сукупний дохід осіб, зазначених у пунктах 24, 25, 27 і 28
цього Положення, враховується:
за III і IV квартали попереднього календарного року — у березні
поточного календарного року;
за I і II квартали поточного календарного року — у серпні поточного
календарного року.”;

5
14) пункт 94 викласти в такій редакції:
“94. У разі необхідності проведення перерахунку (донарахування)
житлових субсидій за минулі періоди строк, за який здійснюється такий
перерахунок (таке донарахування), не обмежується.”;
15) пункт 119 доповнити абзацами такого змісту:
“настали умови, у тому числі під час отримання житлової субсидії,
зазначені у підпунктах 2, 4, 8—10 пункту 14 цього Положення, виявлені,
зокрема, на підставі рекомендацій Мінфіну, отриманих відповідно до
Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”;
плата за житлово-комунальні послуги, витрати на управління
багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати
на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива в такому будинку відповідно до договору, нормативно-правового
або розпорядчого акта здійснюються третьою особою за її рахунок або
виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.”;
16) в абзаці першому пункту 125 слова “в абзацах четвертому,
п’ятому” замінити словами “в абзацах четвертому — дев’ятому”;
17) додаток 1 до Положення доповнити абзацом такого змісту:
“ У разі виникнення обставин, за яких посадовій особі виконавчого
органу необхідно провести обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства/фактичного місця проживання особи та скласти
відповідний акт, прошу уповноважений орган передати копії моєї заяви
про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і
витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, до
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної
територіальної громади або військової адміністрації, для вчинення
відповідних дій.”.
2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня
2019 р. No 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і
скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р.,
No 36, ст. 1263; 2020 р., No 3, ст. 161; 2022 р., No 80, ст. 4826; 2023 р., No 44,
ст. 2343):
1) у пункті 31
:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
“Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого
газу заява подається щороку.”.

6

У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно
абзацами п’ятим — десятим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх
розмір (зокрема, зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги;

зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-
комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця

комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається
виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний
подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову
заяву.”;
2) абзац п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
“виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — про склад
зареєстрованих/задекларованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб,
а також про зміни стосовно пільговика (реєстрація місця проживання,
підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для
опалення).”;
3) доповнити Порядок пунктом 61

такого змісту:

“61
. У разі зміни обставин, що впливають на розмір пільг, проводиться
перерахунок розміру пільг з місяця виникнення таких обставин.
У разі необхідності проведення перерахунку пільг за минулі періоди
строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується.”;
4) у пункті 19:
абзац перший виключити.
абзац другий викласти в такій редакції:
“Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку
пільговика або неповідомлення ним уповноваженому органу про зміну
обставин, зазначених у пункті 3 цього Порядку, на вимогу уповноваженого
органу повертаються пільговиком.”.
3. Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2022 р. No 215 “Про особливості нарахування та
виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії
воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., No 25, ст. 1302, No 43,
ст. 2328, No 80, ст. 4826) викласти в такій редакції:
“Не зараховані одержувачам протягом 30 календарних днів з дати
надходження на рахунок АТ КБ “ПриватБанк” кошти повертаються
АТ КБ “ПриватБанк” Міністерству соціальної політики/Пенсійному фонду
України не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення такого
періоду разом з реєстрами осіб, яким не проведено виплату. Виплата
грошових допомог, пільг та житлових субсидій припиняється та

7

поновлюється з місяця, що настає за місяцем звернення одержувача про
поновлення/призначення йому на наступний період виплати у порядку,
встановленому законодавством про надання відповідних виплат;ˮ.
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня
2022 р. No 462 “Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в
умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., No 35,
ст. 1906, No 80, ст. 4826):
1) у підпункті 1 слова і цифри “квітень 2023 р.” замінити словами і
цифрами “квітень/жовтень 2023 р.”;
2) у підпункті 4 слова “(зі змінами)” замінити словами і цифрами
“(Офіційний вісник України, 2022 р., No 25, ст. 1302)”, а слова і цифри
“сезону 2022 року” — словами і цифрами “сезону 2022 та 2023 років”;
3) у підпункті 6 слова і цифри “у листопаді 2022 р. та подальших
місяцях опалювального сезону 2022/23 років (крім жовтня 2022 р. та
квітня 2023 р.)” замінити словами і цифрами “у листопаді 2022 р.,
листопаді 2023 р. та подальших місяцях опалювального сезону
2022/23 року та 2023/24 року (крім жовтня 2022 р., квітня 2023 р., жовтня
2023 р. і квітня 2024 р.)”.

_____________________

Кабмін затвердив 2-х річний експериментальний проєкт з удосконалення  надання населенню субсидій на оплату ЖКП | Mind.ua


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора