Антонінська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

…Коли Людина з твоїх рук, Учителю,

                                                           Іде у світ: на краплю світ людніє…

І.Драч

 

На березі річки Ікопоть у живописному парку, серед зелені кленів і каштанів,  в колишніх будинках графів Сангушків – Потоцьких розташована Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернату Хмельницької обласної  ради, яка має свою  історію.

Ще тривали останні бої Великої Вітчизняної війни, коли до селища почали привозити групи дітей-сиріт, чиїх батьків забрала страшна війна. Саме тут відкрився дитячий будинок, який дав домівку, затишок і тепло обездоленим дітям.

Дитячий  будинок працював до 1963 року. За цей час тисячі дітей отримали путівку у самостійне життя.

У 1963 році рішенням Хмельницького облвиконкому дитячий будинок був реорганізований у допоміжну школу-інтернат.

З метою створення умов для здобуття професiйної освiти пiдлiтками, якi мають вади у розумовому розвитку та наказу управлiння освiти Хмельницької обласної держадміністрації вiд 29 червня 1993 року ,,Про створення умов для здобуття професiй випускниками допомiжних шкiл-iнтернатiв” з 1 вересня 1993 року на базi школи-iнтернату були вiдкритi 10-i класи з рiчним курсом навчання для професiйної пiдготовки учнiв за програмами професiйно-технiчних училищ для здобуття спецiальностi «Швачка» та «Столяр будівельний». У 1994 роцi термiн навчання було продовжено до 2-х рокiв.

Сьогодні школа-інтернат – це сучасний навчальний заклад, одним із пріоритетів якого є забезпечення розвиваючого, комфортного середовища і системи психолого-педагогічної підтримки, впровадження перспективних, реабілітаційних, соціальних технологій розвитку дитини з особливими освітніми потребами, створення якісно нових форм навчання.

Пріоритетними напрямками діяльності школи є створення найбільш сприятливих умов для відновлення творчого, фізичного, психічного та інтелектуального потенціалу дітей з особливими потребами, розвиток їх творчих здібностей через оновлення корекційного навчально-виховного процесу.

Для цього за останні роки зміцнена матеріальна база школи: проведена реконструкція навчального корпусу № 1 та № 2, спального корпусу,  реконструйовано харчоблок, банно-пральне приміщення, побутові туалетні кімнати, шкільні майстерні, медичний блок, облаштована кімната для корекційних занять з лікувальної фізкультури, ритміки, кабінет логопедії, ігрова кімната, кімната для батьків, ігровий та спортивний майданчики, комп’ютерний клас з інтерактивною дошкою.

Велику роль відіграє атмосфера, створена у школі дорослими. Гарний вигляд мають спальні, умивальні, ігрова, побутова кімнати. Ошатні учбові кабінети, класи, доглянута територія. Надзвичайно багато зроблено руками вчителів та вихователів, спонсорів та волонтерів. Особливу увагу з розбудови навчального закладу приділяють Хмельницька обласна рада та Департамент освіти і науки, які роблять все можливе, аби у вихованців з особливими освітніми потребами були усі умови для навчання та виховання.

Велика роль у вихованні підростаючого покоління належить педагогам школи, майстерність яких полягає в розумінні кожного учня, його унікальності, своєчасного надання допомоги у формуванні та розвитку особистості.

В методичних напрацюваннях педагогічного колективу є широке використання новітніх педагогічних технологій, проведень інтерактивних та інтегрованих уроків.

Всі  учасники навчально-виховного процесу забезпечені консультативно-методичною допомогою практичного психолога, який проводить обстеження дітей, досліджує їх особистість з метою визначення індивідуальних психічних особливостей. Результати психологічного обстеження психолог заносить до індивідуальної психолого-педагогічної картки супроводу учня з особливими потребами та надає рекомендації щодо подальшої роботи з ними.

Соціальний захист, як першочергове завдання в роботі соціального педагога, передбачає здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захист їх фізичного, соціального, духовного здоров’я, а також  захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави. Важливим напрямком роботи є допомога в оформлені документів на отримання державної допомоги, пенсії, аліментів на дітей соціальної групи.

Увесь процес навчання й виховання є корекційний і базується на основі індивідуального підходу, на обґрунтованому виборі змісту, форм, методів навчання й виховання, які забезпечують одержання учнями необхідних знань і умінь, корекції вад фізичного та психічного розвитку. Велику роль у цьому відіграють уроки лікувальної фізкультури, ритміки, логопедії та соціально-побутового орієнтування.

ЛФК проводиться з метою зміцнення здоров’я, впливу  за допомогою вправ на фізичні вади учнів і їх часткове або повне виправлення.

Специфічні засоби впливу на учнів, що властиві ритміці, сприяють загальному розвитку школярів, виправлення недоліків фізичного розвитку, загальної і мовленнєвої моторики, емоційно-вольової сфери, вихованню позитивних якостей особистості. Рухи під музику мають не лише корекційний вплив на фізичний розвиток, але і створюють сприятливу основу для вдосконалення таких психічних функцій, як мислення, пам'ять, сприйняття.

Логопед школи вчасно надає допомогу дітям з різними мовленнєвими вадами та з порушенням фонематичного слуху. Правильна  організація логопедичної роботи є запорукою усунень мовленнєвого розвитку, підвищення успішності учнів. Школа має прекрасний логопедичний кабінет із спеціальним обладнанням. Логопедична робота тісно пов’язана з усією навчально-виховною роботою закладу.

Спеціальні корекційні заняття з соціально-побутового орієнтування спрямованні на практичну підготовку школярів з особливими потребами до сучасних умов життя і праці, на формування у них знань і вмінь, що сприяють соціальній адаптації, на підвищення рівня з загального розвитку учнів.

Процес навчання й виховання в школі-інтернаті спрямований на підготовку дітей з особливими освітніми потребами до самостійного життя . Тому важливе значення надається трудовій підготовці, формуванню трудових умінь і навичок необхідних для  майбутнього дорослого  життя. Починаючи з 4 класу діти вивчають швейну, столярну справу, квітникарство. Для занять з трудового навчання школа має хороші кабінети та майстерні. Набуті в столярній та швейній майстерні трудові навички стають основою для здобуття в подальшому відповідних професій. Для випускників  спеціальних шкіл – інтернатів, що за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня   Антонінська школа-інтернат має  ліцензію на здійснення  освітньої  діяльності з підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Столяр-будівельний» та «Швачка». Матеріальна база навчального закладу відповідає вимогам для отримання професій. Підготовку ведуть досвідчені кадри, які пройшли спеціальну підготовку з навчання учнів професій.

Особам, які опанували курс професійно-технічного навчання успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, встановлюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» та видається свідоцтво про встановлення робітничої кваліфікації. Випускники школи стають хорошими працівниками багатьох підприємств області та у приватному секторі.

Інформаційним центром школи є бібліотека. Затишний читальний зал, де можна помріяти над сторінками оповідань, стелажі з диво-книгами приваблюють вихованців. Саме тут починається доріжка до неоцінених скарбів людства.

Різноманітні загальношкільні та групові виховні заходи сприяють вихованню  у дітей доброти і любові до ближнього, знайомлять з прадавніми традиціями українського народу, без знання яких неможливо стати повноцінним громадянином української держави.

Всебічному розвитку дітей, формуванню творчої працелюбності сприяє гурткова робота. У школі працює ляльковий театр, гуртки художньо-естетичного та спортивно - оздоровчого напрямків. Протягом навчального року проводяться тематичні конкурси малюнків та виробів.  Щотижня   у школі проходять клуби вихідного дня, які мають пізнавально-розважальний характер. Під керівництвом досвідчених педагогів діти вчаться бачити прекрасне в навколишньому середовищі та відтворювати його на папері або пластичних матеріалах.

Одним із основних напрямків роботи школи є медичне обслуговування дітей. На базі школи діє кабінет лікаря та фізіотерапевтичний кабінет.

Учні завжди знаходяться під наглядом медичних працівників закладу.

Велике значення для збереження здоров’я дітей має раціональне харчування, яке проводиться згідно встановлених норм. Кухарі дбають про різноманітність страв з дотриманням санітарних норм харчування.

Колектив школи працює над розвитком творчих здібностей учнів.

Нашими вихованцями були підкоренні вершини в різноманітних обласних конкурсах, змаганнях серед спеціальних шкіл - інтернатів Хмельницької області.

Учні школи - активні учасники обласної спеціальної олімпіади з футболу, легкої атлетики, шахів, шашок, тенісу, у якій неодноразово ставали призерами. Не тільки спортсменами пишаємося сьогодні, серед учнів школи є багато талановитих, творчих дітей. Вихованці школи  беруть участь  в обласному огляді художньої самодіяльності «Повір у себе»,  у конкурсі юнацької творчості «Майбутнє моє та моєї країни», у дитячому конкурсі малюнків «За щасливе дитинство»,  «Міліція очима дітей», у виставці творчих робіт «Моє майбутнє з рідною землею» від благодійного фонду

«Зміцнення громад».

Педагогічний колектив завжди у пошуку  інноваційних технологій, систематично оволодіває досягненнями спеціальної педагогічної науки. Протягом багатьох років школа співпрацює з районними психолого- медико-педагогічними консультаціями. Участь у психолого-педагогічних конференціях та  семінарах сприяють більш глибокому розумінні тих кроків, які потрібно зробити на шляху до успішної корекції кожної особистості. Педагоги навчального закладу –  постійні учасники обласної виставки педагогічних ідей «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

Навчальний заклад не може існувати без підтримки людей, які не байдужі до дитячої долі. І така підтримка є – це благодійний фонд

«МіСт» ім.М.Савенка (президент Ісаєнко С.М.), благодійний фонд «Зміцнення громад» (директор Василик Т.П.), корпорація «Братерство без кордонів - Україна» (директор Богданець М.П.), волонтерська організація «IMPREUNA»  («Міст на схід»  м. Дрезден), громадська організація «Творча сотня – рух до перемоги» (керівник Оксана Радушинська), Старокостянтинівська міська організація воїнів АТО, військовослужбовці в/ч п/п В 2806, об’єднання українок «Яворина» у Хмельницькій області, ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» (директор Пейко В.П.), ПАТ «Хмельницькобленерго» (гендиректор Шпак О.Л.).

Їх допомога – неоцінений внесок  у розвиток благодійності. Адже добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги. Вихованці ж нашої школи, як ніхто, потребують уваги і турботи.

Кожній дитині необхідно забезпечити умови, які б повністю відповідали її здібностям, можливостям і потребам, бо діти мають невід’ємне право на відкриття себе світові. І тому колектив школи-інтернату робить все для  того, щоб допомогти дитині бути самодостатньою в побуті і суспільстві, відкрити світ, сповнений любові і добра.

Фото без опису

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора