A A A K K K
для людей із порушенням зору
Антонінська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Положення про ЦНАП

TSIGN

УКРАЇНА

АНТОНІНСЬКА   СЕЛИЩНА     РАДА

КРАСИЛІВСЬКОГО   РАЙОНУ     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

31022, Хмельницька область, Красилівський район , смт.Антоніни, пл.Графська,6 факс 5-12-67

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я     № 11

                      двадцять третьої  сесії  селищної  ради  сьомого скликання

 

від  17 червня 2020 року

смт. Антоніни

Про утворення Центру надання

адміністративних послуг Антонінської

селищної ради Красилівського району

Хмельницької області та затвердження

Положення про нього

 

З метою покращення якості надання адміністративних послуг Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги», рішенням селищної ради від 17 червня 2020 року № 10 «Про затвердження Концепції створення Центру надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області (далі – Центр або ЦНАП) як постійно діючий робочий орган при виконавчому органі Антонінської селищної ради.
 2. Утворити відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради із віддаленими робочими місцями (далі – ВРМ) та затвердити відповідну організаційну структуру (Додаток 1).
 3. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області (Додаток 2).
 4. Затвердити Положення про відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради (Додаток 3).

Визначити, що:

  1.  ЦНАП розміщується на першому поверсі адміністративної будівлі Антонінської селищної ради та є власністю Громади. Адреса приміщення: площа Графська, 6, смт Антоніни, Красилівський р-н, Хмельницька обл., 31022.
  2.  ВРМ Центру надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради розміщується в адміністративних будівлях Криворудківського старостинського округу (є власністю Громади) за адресою: вулиця Лісова, 12, с.Криворудка, Красилівський р-н, Хмельницька обл., 31011 та Терешківського старостинського округу (є власністю Громади) за адресою: вул. Центральна, 1-А, с. Терешки, Красилівський р-н, Хмельницька обл., 31032.
 1. Керівництво ЦНАП і координацію його діяльності та інших структурних підрозділів, а також суб’єктів надання адміністративних послуг, що працюють в Центрі покласти на начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради.
 2. Секретарю селищної ради О.А.Антощук  з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Антонінської селищної ради.
 3. Внести зміни в штатний розпис апарату та виконавчих органів Антонінської селищної ради.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на селищного голову Н.А.Кондратюк та постійну комісію з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова М.І. Козачук).

 

 

Селищний голова                                                               Наталія КОНДРАТЮК

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                            

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення Антонінської селищної

                                                                               ради Красилівського району

                                                                               Хмельницької області від

        17 червня 2020 № 11

 

Структура відділу з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради

 

 

Відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради

1. Начальник відділу

-

1 штатна одиниця

2. Адміністратор

3. Державний реєстратор

-

-

1 штатна одиниця

1 штатна одиниця

Разом

-

3 штатних одиниць

 

 

Структура ЦНАП Антонінської селищної ради (робочий орган)

 

 1. Відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради із ВРМ - координація діяльності робочого органу.
 2. Представники відділів Антонінської селищної ради, які працюють через ЦНАП : земельних відносин, з питань соціального захисту населення, уповноваженні особи на вчинення нотаріальних дій та інших структурних підрозділів.
 3. Представники СНАП які працюють через ЦНАП : ПФУ,ЦЗ,МВС, УПСЗН, архітектурно-будівельний відділ та інші.

 

 

 

Селищний голова                                     Наталія КОНДРАТЮК

 

 

Додаток 2

                                                                                           

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення Антонінської селищної

                                                                               ради Хмельницької області від

        17 червня 2020 № 11

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Центр надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради Красилівського району Хмельницької області  (далі – Центр або ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє, як постійно діючий робочий орган Антонінської селищної ради.

1.2. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у структурі селищної ради створено відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради із ВРМ, на який покладено здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП, як постійно діючого робочого органу міської  ради, приймається Антонінською селищною радою.

1.3 ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про ЦНАП.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1 Відповідно до мети створення ЦНАП, його основними завданнями є:

2.1.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається рішенням Антонінської селищної ради.

2.4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається окремим рішенням Антонінської селищної ради.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається рішенням селищної ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.5. ЦНАП за рішенням Антонінської селищної ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг та надання консультацій розгляд яких віднесено до повноважень виконавчого комітету селищної ради, при якому утворено такий Центр та на підставі узгоджених рішень з іншими СНАП.

2.6. У приміщенні, де розміщується ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

2.7 ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.8 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора ­ посадової особи Антонінської селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

2.9 Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою. Кількість адміністраторів, які працюють в ЦНАП, затверджується селищною радою.

2.10 Адміністратор  має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

2.11. Основними завданнями адміністратора є:

2.11.1 надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.11.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

2.11.3 видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.11.4 організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.11.5 здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.11.6 надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.11.7 складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом;

2.11.8 розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.12. Адміністратор має право:

2.12.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.12.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2.12.3. інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

2.12.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

2.12.5. порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

2.13. ЦНАП як постійно діючий робочий орган очолює начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради. На начальника відділу, як керівника структурного підрозділу, покладаються здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

2.14. Керівник ЦНАП – начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради, відповідно до завдань, покладених на ЦНАП;

2.14.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

2.14.2. організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

2.14.3. координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів, представників СНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

2.14.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

2.14.5. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

2.14.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

2.14.7 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради та цим Положенням.

2.15. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2.16. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

У центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

У територіальних підрозділах центру час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням селищної ради.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішенням селищної ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП

3.1 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевого бюджету.

3.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

Селищний голова                                                    Наталія КОНДРАТЮК

 

 

 

Додаток 3

                                                                                           

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення Антонінської селищної                               ради Красилівського району

                                                                               Хмельницької області від

        17 червня 2020 № 11

 

Положення

про відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань організації надання адміністративних послуг Антонінської селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Антонінської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернення.

1.2. Відділ є підконтрольним і підзвітним селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові.

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується селищному голові відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

1.5. Положення про Відділ затверджується Антонінською селищною радою.

1.6. Відділ утворюється, реорганізується, ліквідується за рішенням Антонінської селищної ради, або в іншому порядку, встановленому законом.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами через Відділ в сферах:

- державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

- реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- здійснення нотаріальних дій;

- надання соціальних послуг;

- видача довідок;

- та ін.

2.1.2. Надання адміністративних послуг у випадках передбачених законодавством.

2.1.3. Забезпечення взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.2.  Дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, уникнення конфлікту інтересів та інших корупційних правопорушень під час взаємодій суб’єктів звернень та адміністративних органів.

2.3.   Вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими адміністративними/дозвільними органами.

2.4.   Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.4.1. Здійснює виконання повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через адміністраторів, які здійснюють свої повноваження відповідно до вимог Закону України  «Про адміністративні послуги» зокрема:

- надають суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- приймають від суб’єктів звернень заяви та документи, необхідні для одержання адміністративних послуг, здійснюють їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним адміністративним органам у визначений законом строк;

- видають  або забезпечують направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг;

- забезпечують документообіг та взаємодію с адміністративними/дозвільними органами;

- формують запити до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

- здійснюють контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів строків розгляду справ та прийняття рішень;

- проводять інформування посадових осіб відповідного підпорядкування, територіального органу, уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг посадовою особою адміністративного органу;

- здійснюють підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

- забезпечують координацію роботи по застосуванню онлайн сервісів для отримання адміністративної послуги.

- забезпечують складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом.

2.4.2. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  зокрема:

- забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації;

- забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення інших реєстраційних дій;

- забезпечує ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього.

- забезпечує ведення реєстраційних справ.

2.4.3. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема:

- забезпечує проведення державної реєстрації прав;

- забезпечує ведення Державного реєстру прав;

- забезпечує взяття на  облік безхазяйного нерухомого майна;

- забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;

- здійснює інші повноваження передбачені законодавством.

2.4.4. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації фізичної особи відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема:

- забезпечує проведення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- забезпечує ведення реєстру територіальної громади та внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру відповідно та у спосіб, що визначений законодавством;

- забезпечує зберігання картотек з питань реєстрації фізичних осіб.

2.4.5. У межах компетенції розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

2.4.6. Вносить пропозиції керівництву селищної ради та її виконавчому комітету, керівникам виконавчих органів Антонінської селищної ради, органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур через Відділ, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з цих питань.

2.4.7. Бере участь в розробці стандартів адміністративних послуг, актів органів місцевого самоврядування, в тому числі актів регуляторного характеру та проводить попередню експертизу інформаційних карток та технологічних карток, розроблених адміністративними/дозвільними органами.

2.4.8. Проводить у межах своїх повноважень аналіз ефективності дії регуляторних актів селищної ради (у разі потреби). Вносить пропозиції керівництву селищної ради щодо вдосконалення таких регуляторних актів та готує обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діючої нормативно-правової бази з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.4.9. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію місцевих та загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку громади.

2.4.10. Вносить у межах своїх повноважень пропозиції керівництву селищної ради та її виконавчому комітету щодо вжиття заходів до реалізації ефективної політики з питань організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, вживає у межах своїх повноважень заходи із реалізації рішень з цих питань.

2.4.11. Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів селищної ради, сприяє вивченню чинного законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам селищної ради щодо порядку, умов розроблення та застосування стандартів адміністративних послуг, з питань що належить до компетенції Відділу.

2.4.12. Бере участь у роботі дорадчих органів селищної ради.

2.4.13. Ініціює створення та функціонування веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

2.4.14. Надає та реалізує пропозиції із залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.4.15. Здійснює інформування керівництва селищної ради, керівництва адміністративних органів про виявленні порушення термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких порушень та причин їх виникнення.

2.4.16. Здійснює постійний моніторинг нормативно – правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

2.4.17. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань віднесених до повноважень Відділу.

2.4.18. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів  на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.4.19. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, рішень селищної ради та виконавчого комітету.

2.4.20. Забезпечує виконання інших завдань у сфері надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством.


 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Структура Відділу, чисельність його працівників та Положення про Відділ затверджуються Антонінською селищною радою, штатний розпис - виконавчим комітетом.

3.2. Посадові інструкції працівників Відділу у встановленому порядку затверджуються селищним головою за погодженням начальника Відділу.

3.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.                                  

На час відсутності начальника Відділу, ЦНАП очолює адміністратор.

3.4. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посада в інших сферах не менше 3 років.                                              

3.5. Начальник Відділу:

3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

3.5.2. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.  

3.5.3. У межах компетенції видає накази , контролює їх виконання.

3.5.4. Вносить селищному голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

3.5.5. Розробляє положення про структурні підрозділи Відділу, посадові інструкції працівників Відділу за погодженням із керуючим справами  виконавчого комітету Антонінської селищної ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3.5.6. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції Відділу, на розгляд селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови.

3.5.7. Бере участь у координації процесу розробки проектів місцевих програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо.

3.5.8. Укладає  договори, спрямовані на виконання повноважень Відділу.

3.5.9. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3.5.10. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.5.11. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції селищному голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.

3.5.12. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

3.5.13. Аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.5.14. Вносить на розгляд селищного голови проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету,  розпоряджень селищного голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належить до компетенції Відділу.

3.5.15. Присутній на засіданнях селищної ради та виконавчого комітету, приймає участь у нарадах, семінарах, програмах обмінів управлінським досвідом.

3.5.16. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів Відділу.

3.5.17. Контролює роботу територіального підрозділу або ВРМ.

 

ІV. ПРАВА

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Отримувати від виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію, що належить до компетенції Відділу.

4.1.2. Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

4.1.3. У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів селищної ради, СНАП, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належить до компетенції Відділу.

4.1.4. Інформувати селищного голову у разі покладання на Відділ виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межи його повноважень, а також у випадках  коли відповідні виконавчі органи селищної ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених на нього завдань, з метою вжиття відповідних заходів. 

4.1.5. Залучати за погодженням з керівником відповідного виконавчого органу селищної ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних й інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань. 

4.1.6. Брати участь в засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних комісій селищної ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених селищною радою, її виконавчими органами, селищним головою.

4.1.7. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходи щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг. 

4.1.8. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами селищної ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, брати участь у їх роботі.

4.1.9. Вносити пропозиції селищній раді та її виконавчому комітету, селищному голові щодо вдосконалення роботи з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.2. Посадові особи Відділу в ході виконання своїх повноважень реалізують також інші права, визначені Законами України «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»​.

4.2.1. Посадові особи від імені виконавчого комітету селищної ради уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197 та 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Персональну відповідальності за роботу Відділу та виконання покладених на Відділ завдань і функцій несе начальник Відділу за виключенням діяльності державних реєстраторів під час  проведення, дій визначених законодавством.

5.2. Відповідальність працівників настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених  за працівниками Відділу їхніми посадовими інструкціями та цим Положенням. 

5.3. Працівники ЦНАП несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, яку отримали при здійсненні службових повноважень у відповідності до норм Закону України «Про захист персональних даних».

Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених нормами чинного законодавства України.

 

 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється Антонінською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням Антонінської селищної ради.

6.3. Це Положення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

 

Селищний голова                                  Наталія КОНДРАТЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора