Антонінська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Бюджет

Дата: 27.03.2023 14:33
Кількість переглядів: 216

Бюджет Антонінської селищної територіальної громади за 2022 рік

     За 2022 рік до селищного бюджету надійшло доходів в сумі 98 131 672,02 грн, що становить 112,1% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників, в тому числі:

     1. Власні доходи склали 61 994 875,34 грн, що становить 120,6% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі доходів до селищного бюджету 63,2%, з них:

     - доходи загального фонду склали 60 362 594,03 грн,  що становить 119,8% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі

власних доходів селищного бюджету 97,4%;

     - доходи спеціального фонду склали 1 632 281,31 грн,  що становить 160,9% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі власних доходів селищного бюджету 2,6%.

     В структурі  доходів загального фонду селищного бюджету в сумі 60 362 594,03 грн  найбільша питома вага належить податковим надходженням, а саме:

     - податку на доходи фізичних осіб в сумі 36 904 178,19 грн, що на 7 256 872,77 грн або на 24,5% більше ніж у 2021 році;

     - єдиному податку в сумі 10 357 711,24 грн, що на 850 188,76 грн або на 7,6% менше ніж у 2021 році;

     - платі за землю в сумі 11 212 269,37 грн, що на 3 216 495,58 грн або на 40,2% більше ніж у 2021 році;

     - податку на майно, відмінне від земельної ділянки в сумі 567 364,32 грн., що на 68 935,68 грн або на 10,8% менше ніж у 2021 році;

     - акцизному податку в сумі 128 323,39 грн, що на 33 823,39 грн або на 35,8% більше ніж у 2021 році;

     - рентній платі в сумі 382 816,46 грн, що на 120 223,84 грн або на 45,8% більше ніж у 2021 році;

Одним із резервів збільшення доходів місцевого бюджету  було проведено інвентаризацію земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, та вжито заходи щодо прискорення їх оформлення  землекористувачами відповідно до вимог земельного законодавства України та податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на підставі спільного наказу Хмельницької ОВА та Хмельницького ОТЦК та СП №57/515/2022 - нс-дск від 10.10.2022 року "Про використання для потреб оборони потужностей та грудових ресурсів підприємств, установ і організацій, що знаходяться на адмінвстративно-територіальних одиницях Хмельницької обдасті" між Антонінською селищною радою та в/ч А7034 заключений Договір "Про використання для потреб оборони потужностей та грудових ресурсів підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Антонінської селищної ради",  поновлено договори оренди землі, термін дії яких завершено, у порядку, визначеному статтею 33 Закону України "Про оренду землі", у зв’язку із збільшенням мінімальної ставки орендної плати за землі сільськогосподарського призначення до 12% від НГО поновлено діючі договори оренди землі шляхом укладення додаткових угод .

     2. Офіційних трансфертів, з урахуванням змін,  надійшло 36 136 796,68 грн, з яких використано 36 136 796,68 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників та мають питому вагу в структурі доходів до селищного бюджету 36,8%, 

з них:

     - дотацій з державного бюджету надійшло 5 772 300,00 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - субвенцій з державного бюджету надійшло 28 582 500,00 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - дотацій з місцевого бюджету надійшло 1 781 996,68 грн, що становить 100,0% до затверджених, з урахуванням змін, річних показників;

     - субвенцій з місцевого бюджету у 2022 році до селищного бюджету не надходило. 

Видатки загального фонду зведеного бюджету селищної ради за 2022 рік виконані в сумі 85248232,39 грн., або на 87,76 % до річних уточнених бюджетних призначень з врахуванням внесених змін.  В тому числі:                                                                                                                      грн.

Головні розпорядники

Затверджено на 2022 рік з врах.змін

Виконано за 2022 рік

% виконання до затверджених річних

призначень

Антонінська селищна рада  Хмельницького району Хмельницької ообласті   

27473534,48

24500385,13

89,18

Відділ освіти, молоді, спорту,культури і туризму Антонінської селищної ради Хмельницького району Хмельницької ообласті   

68165103,09

59418785,59

87,17

Орган з питань фінансів

1496690,00

1329061,67

88,80

  Разом                          

97135327,57

85248232,39

87,76

 

Видатки на утримання бюджетних установ за галузевим спрямуванням по загальному фонді складають:

Державне управління – 14400120,86 грн., (16,89%),

в тому числі ЦНАП -2343236,00 грн.(2,75 %).

Соціальний захист – 926316,50 грн., (1,09 %);

Освіта – 54863015,28 грн. (в т.ч. освітня субвенція – 30125270,86 грн.), (64,36%);

Культура – 3211200,97 грн., (3,77%);

Охорона здоров’я – 5002339,93 грн., (5,87%);

Фізкультура та спорт – 1334569,34 грн., (1,57%);

Житлово-комунальне господарство – 5248735,05 грн., (6,16%);

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 48999,60 грн.,(0,06%);

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю -10339,00 грн., (0,01%);

Громадський порядок та безпека – 39283,87 грн., (0,05%);

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку територій – 163311,99 грн., (0,2%).

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету Антонінської ТГ за економічною класифікацією:

 • Заробітна плата з нарахуванням (2100) 66784561,29 грн або 81,21% від загальних видатків;
 • Соціальне забезпечення (2700) 566610,94  грн або 0,66 % від загальних видатків;
 • Медикаменти та перевязувальні матеріали (2220) 1378,00 грн.
 • Продукти харчування (2230) 445444,46 грн або 0,52 % від загальних видатків
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) 5848502,58 грн. або 6,86 % від загальних видатків;
 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) 1405865,65 грн. або 1,65 %  від загальних видатків;
 • Оплата послуг (2240) 955137,85 грн. або 1,12 %  від загальних видатків;
 • Поточні трансферти (2600) 9218551,17 грн або 10,81% від загальних видатків;
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (2282) 5700,00 грн або 0,01 % від загальних видатків;
 • Інші видатки (2800) 16480,45 грн. або 0,02 % від загальних видатків.
 • Фото без опису

  Протягом звітного періоду забезпечено в повному обсязі оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01 січня 2023 року відсутня.

  Додатковим джерелом для проведення видатків є залишок коштів селищного бюджету, що склався станом на 1 січня 2022 року у сумі 14186109,83 грн., з них залишки коштів міжбюджетних трансфертів цільового спрямування – 25000,00 грн., залишки освітньої субвенції – 2557651,00 грн, які було розподіллено і спрямовано на:

  захищені видатки (виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв ) – 4350393,47 грн, з них залишки освітньої субвенції – 2557651,00 грн.

  інші видатки 6648493,42 грн., та передано до бюджету розвитку спеціального фонду 1370300,00 грн.

  По спеціальному фонду за звітний період використано коштів на загальну суму 3031057,99 грн, т.ч. придбано придбано шкільний автобус на умовах співфінансування на суму 1095570,00 грн.(42,3% від загальної вартості).

  Аналіз видатків бюджету  громади за галузевою ознакою по загальному та спеціальному фонді:Фото без опису

Залишки коштів  селищного бюджету станом на 01 січня 2023 року становлять :

 • по загальному фонду – 22987861,88 грн, з них:

           - місцевий бюджет  - 22962861,88 грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 25000 грн;

 • по спеціальному фонду – 175325,33 грн, а саме:

- податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 16269,53 грн;

- екологічний податок  – 43823,7 грн;

- бюджет розвитку – 87956,13 грн;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробницта – 27275,97 грн;

Залишок коштів станом на 01 січня 2023 року по Дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  - 456859,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 січня 2023 року по Інші дотації з місцевого бюджету (згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання коммпенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб в будівлях (приміщеннях) обєктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану» - 214599,72 грн.

     Залишків коштів на вкладних (депозитних) рахунках селищного бюджету у банках станом на 01.01.2023 року немає.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора